1.

شناسنامه علمی: سال چهارم، شماره اول، پیاپی 13 بهار 1397

صفحه 0-0

2.

نقش میانجی مالکیت روانشناختی مثبت در تأثیرگذاری جوّ توسعۀ منابع انسانی بر رفتار تسهیم دانش

صفحه 1-18
مهدی یزدان شناس

3.

تحلیلی برنقش شخصیت پیش‌رو در رابطه سرمایۀ معنوی و بهزیستی معنوی تعالی‌گرا

صفحه 19-34
محسن گل پرور

4.

پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان بر مبنای حمایت سازمانی ادراک‌شده، معنویت محیط کاری و خودکارآمدی

صفحه 35-48
تورج سپهوند؛ سید مهدی مجیدی کرهرودی؛ سعید موسوی پور؛ فرحناز سپهوند

5.

تأثیر سبک رهبری بر خوش‌بینی سازمانی با توجه به نقش میانجیگری جو روانشناختی

صفحه 49-62
عباس عباس پور؛ هادی براتی

6.

پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب‌آوری سازمانی: ترغیب‌کننده‌هایی برای حرکت به سمت تاب‌آورشدن سازمان‌ها

صفحه 63-78
حامد محمدی شهرودی؛ فریبرز رحیم نیا؛ غلامرضا ملک‌زاده؛ علیرضا خوراکیان

7.

نقش میانجی‌گرانۀ سرمایۀ روانشناختی در تأثیر رهبری قابل اعتماد بر خشنودی از شغل و خشنودی از زندگی

صفحه 79-92
علی مهداد؛ فهیمه طحانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب