1.

سال سی و چهارم، شماره پیاپی 72، شماره سوم، پاییز 1397


2.

بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند فرخی در شمال باختری خور، ایران مرکزی با استفاده از پالینومورف‌ها و فرامینیفرها

صفحه 1-20
صدیقه جداوی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ محمودرضا مجیدی فرد

3.

پالینوستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی (دوگر) البرز مرکزی و شرقی

صفحه 21-36
فیروزه هاشمی یزدی؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمی

4.

زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون در برش گنداب و تطابق آن با برش نمونه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب غرب ایران

صفحه 37-52
سمیرا رحیمی؛ علیرضا عاشوری؛ عباس صادقی؛ عباس قادری

5.

ساختار‌های زیستی در پوستۀ روزن‌بران کف‌زی بزرگ (اربیتولین) نمونه‌ای از رسوبات آپتین-آلبین در جنوب ‌غرب اقیانوس نئوتتیس، زاگرس، جنوب‌ غرب ایران

صفحه 53-72
سید محمدعلی موسوی زاده؛ فاطمه موسوی زاده

6.

ریززیست چینه نگاری سازند جهرم در برش نیم باشی، باختر استهبان، فارس

صفحه 73-94
رضا صادقی؛ مریم جوکار

7.

ارزیابی ژئوشیمیایی و گسترش رخساره‌های آلی سازند پابده در سواحل شمال‌غربی خلیج فارس و جنوب فروافتادگی دزفول با استفاده از تجزیه ‌و تحلیل راک- اول

صفحه 95-108
زینب اورک؛ معصومه کردی؛ احمد رضا کریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب