1.

شناسنامه علمی: نشریه زیست شناسی گیاهی ایران سال دهم، شماره سی و هشتم، زمستان 1398

صفحه 0-0

2.

تأثیر بیوفیزیکی مادة فعال سطحی آنیونی بر دینامیک رشد و پیشگویی محاسباتی کینازهای تنظیم‌شده با سیگنال خارج‌سلولی در جلبک Dunaliella viridis

صفحه 1-20
علی اصغر رستگاری؛ بهروز زارعی دارکی

3.

تأثیر عصاره گیاه دارویی مرزنجوش بر بیان برخی ژن‌های دخیل در مقاومت به عامل بیماری سپتوریوز برگی در دو رقم گندم چمران و یاواروس

صفحه 21-34
اکرم عباسی منش؛ آرش فاضلی؛ سیامک بیگی

4.

تأثیر درجه روز رشد و خصوصیات خاک بر فنولوژی و ویژگی‌های مورفولوژی گیاه دارویی بن سرخ (Allium jesdianum Boiss & Buhse) در استان لرستان

صفحه 35-52
پروین رامک؛ یونس عصری

5.

صفات ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی گل و میوه در سرده L. Sanguisorba از تیره گل سرخ در ایران

صفحه 53-68
عادله دیلمی معزی؛ مرضیه بیگم فقیر؛ ریایه شاهی شاووان

6.

تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی، باززایی و تولید سوخ در گیاه والک (Allium akaka subsp. akaka)

صفحه 69-80
آرزو پازوکی؛ محبوبه زارع مهرجردی؛ مریم نوروزی؛ شیرین دیانتی دیلمی

7.

بررسی مقایسه ای تاثیر وانیلین بر ویژگیهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی جلبک سبز-آبی Spirulina platensis در دو محیط کشت غذایی Zarrouk و Johnson

صفحه 81-110
ناهید پوربزرگی رودسری؛ مریم مددکار حق جو؛ علیرضا غیاثوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب