1.

دوره 7، شماره 4


2.

نقش عوامل نهادی در شکل‌گیری ترافیک شهر کرمانشاه

صفحه 1-18
وحید گوهری ثابت؛ وکیل احمدی؛ جلیل کریمی

3.

بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه

صفحه 19-40
اکبر زارع شاه آبادی؛ مهران بندری

4.

رابطۀ آگاهی از امنیت اطلاعات با قصد نقض امنیت اطلاعات با نقش میانجی هنجارهای فردی و خودکنترلی عنوان مکرر: قصد نقض امنیت اطلاعات

صفحه 41-58
حمید رضا پیکری؛ بابک بنازاده

5.

ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های پیشگیری از جرم در طراحی محیط بر احساس امنیت ساکنان مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان طوس

صفحه 59-74
ایدا صدرالسادات؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ علی اکبر عنابستانی

6.

ارتقای امنیت محیطی در شهرهای مذهبی ازطریق تحلیل و پهنه‌بندی جذابیت دارایی‌ها، موردپژوهی: شهر مشهد

صفحه 75-92
علی رضا صادقی؛ امید باقرزاده

7.

بررسی سازگاری فرهنگی مهاجران، مورد مطالعه: مهاجران آذری شهر رشت

صفحه 93-108
سعید نوری؛ هدا حلاج زاده؛ معصومه شنوا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب