1.

شناسنامه علمی شماره 2، دوره 8

صفحه 0-0

2.

بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعة سکونتگاه‌های روستایی (نمونه: روستای رادکان شهرستان چناران)

صفحه 1-24
علی اکبر عنابستانی؛ حسن گیاهی؛ مهدی جوانشیری

3.

تبیین نقش شوراهای اسلامی و میزان مشارکت مردم در توسعة روستایی (مطالعة موردی: دهستان‌های بخش کلباد شهرستان گلوگاه)

صفحه 25-38
حسین نظم فر؛ فاطمه محمدی؛ محبوبه یزدان پناه

4.

واکاوی آماری تواتر و تداوم روزهای یخ‌بندان در استان خراسان جنوبی با بهره‌گیری از مدل زنجیرة مارکوف

صفحه 39-60
مهناز رستمیان؛ امیرحسین حلبیان

5.

ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مردم از پارک‌های شهر اهواز با مدل رضایت - اهمیت

صفحه 61-80
احمد پوراحمد؛ بهار حبیبیان

6.

توزیع فضایی ارتفاع برف مرز کواترنری واحدهای ژئومورفیک ایران

صفحه 81-104
غلام حسن جعفری؛ نسرین حضرتی

7.

تحلیل جغرافیایی نوع و پراکندگی جرائم طی فصول سال در نواحی روستایی شهرستان نیمروز

صفحه 105-126
حمید حیدری مکرر؛ فاطمه حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب