1.

شماره 23 متن تابستان97


2.

آسیب‌شناسی توصیف فعل مرکب در کتاب‌های دستور زبان فارسی (تعریف و اصطلاحات)

صفحه 1-20
محمد بهنام‌فر؛ محمدکاظم ابراهیم‌زاده

3.

زیبایی شناسی شعر شعرای رفسنجان پس از انقلاب اسلامی

صفحه 21-38
سعید حاتمی؛ حمید جعفری قریه علی؛ علی حیدری زاده

4.

جایگاه، هدف و شیوۀ بیان داستان (مَثَل) در شاهنامۀ فردوسی

صفحه 39-52
فریده وجدانی؛ مهدی کمالی

5.

بررسی استعاره در شعر عاشورایی معاصر

صفحه 53-68
فاطمه الهامی؛ عبدالغفور جهاندیده؛ علیرضا میر

6.

«ترکیب» و «اشتقاق» در دستور زبان فارسی و عربی

صفحه 69-86
وجیهه زمانی بابگهری؛ محمدصادق بصیری

7.

تحلیل و نقد سه قصة عامیانة بوشهری بر پایة نظریات ریخت شناسی و بازاندیشی نشانه های الگویی آنها

صفحه 87-100
هومان شاکری؛ بهاءالدین اسکندری

8.

هنجارگریزی‌های محمدعلی بهمنی در قالب سنتی غزل و تجربۀ قالب‌های نوین شعری

صفحه 101-118
زهرا نصر اصفهانی؛ مریم مظلومی

9.

طبقه‌بندی اوزان شعر فارسی

صفحه 119-134
مهدی سلمانی؛ ناصر حدادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب