1.

شناسنامه علمی شماره 32


2.

بررسی فونستیک و تنوع گونه‌ای زنبورهای پارازیتویید گروه‌های Pimpiliformes و Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان یزد، ایران

صفحه 1-20
شیما حبیبی بدرآبادی؛ محمد خیراندیش؛ عباس محمدی خرم آبادی

3.

بررسی فلوریستیکی رویشگاه زربین (Cupressus sempervirens L.) فیروزآباد، استان فارس

صفحه 21-42
عین الله بحرانی فرد؛ مهدی یوسفی؛ احمد رضا خسروی

4.

بررسی روابط ژنتیکی بین گونه ای گروه derderianum و گونه های مرتبط در سردۀ Allium در ایران

صفحه 43-50
بهاره برجیان بروجنی؛ حجت اله سعیدی؛ آزاده اخوان

5.

ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی گونۀ Trifolium tomentosum با استفاده از روش CDDP در ایران

صفحه 51-64
مریم حائری‌نسب

6.

مطالعۀ پراکنش گونه‌های گون (Astragalus L) در استان لرستان

صفحه 65-78
محمد مهرنیا؛ علی اصغر معصومی

7.

یادداشت تاکسونومیکی بر جنس Alopecurus (Poaceae) در ایران

صفحه 79-96
محمد امینی راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب