1.

سال دهم، شماره 4، پیاپی 40، زمستان 1397

صفحه 0-0

2.

نوزدهم بهمن سالروز درگذشت دانشمند فرزانه جمشید مظاهری، استاد بی بدیل زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان گرامی باد

صفحه 0-0

3.

بررسی ابیات تازه و منسوب به رودکی سمرقندی در فرهنگ لغت حلیمی (شرح بحر‌‌ الغرائب)

صفحه 1-20
زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی؛ سجاد دهقان

4.

رویکردهای مذهبی و بنیادهای ایدئولوژیک در سام‌نامه

صفحه 21-40
الهام حسن شاهی؛ محمدرضا نجاریان؛ مجید پویان

5.

مفهوم‌شناسی آز در حماسه‌های پس از شاهنامه با تأکید‌بر کوش‌نامه و فرامرزنامه

صفحه 41-55
موسی کیخا؛ زهرا اختیاری؛ ابوالقاسم قوام

6.

تحلیل کارکرد سبک‌شناختی فعل در رباعیات خیام نیشابوری

صفحه 57-69
علی صباغی؛ طاهره میرهاشمی

7.

واکاوی اسطورۀ کیومرث در شاهنامه از دیدگاه ساختارگرایی اساطیری لوی استروس

صفحه 71-84
شیرزاد طایفی؛ ابوالفضل محبّی

8.

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غزلیات کاتبی نیشابوری

صفحه 85-113
بهرام بشیری؛ رستم امانی؛ حمیدرضا فرضی

9.

تصحیح چند بیت از سوزنی سمرقندی

صفحه 115-131
مهدی کدخدای طراحی؛ علی محمد گیتی فروز

10.

بررسی تطبیقی متن مصباح‌الهدایة کاشانی با نهج‌البلاغه برپایة نظریة بینامتنیت ژنت

صفحه 133-142
تقی اجیه؛ نفیسه آقاخانی

11.

نقد دیوان نظام‌‌الدین استرآبادی (قصاید) تصحیح و چاپ کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

صفحه 143-163
محمدرضا پاشایی

12.

نقدی بر مقالۀ «نامۀ باستان در بوتۀ نقد (نقد چند بیت از نامۀ باستان)»

صفحه 165-182
ابراهیم واشقانی فراهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب