1.

سال دهم، شماره 3، پیاپی 39، پاییز 1397

صفحه 0-0

2.

بررسی و مقایسۀ کرامت‌های منسوب به شیخ عبدالقادر گیلانی در پیرنامه‌های نگارش‌‌شده دربارۀ او

صفحه 1-15
مریم حسینی؛ مریم رجبی نیا

3.

آسیب‌شناسی مقاله‌های مثنوی‌پژوهی از نظر توجه به مشرب عرفانی مولوی

صفحه 17-34
علی اصغر میرباقری فرد؛ احسان رئیسی؛ مهرنوش بیات

4.

نقاب‌های سودمند و زیان‌بار در داستان سیاوش

صفحه 35-53
خدابخش اسداللهی؛ جعفر عشقی

5.

مقایسه و تحلیل شخصیت‌‌پردازی نظامی و دهلوی در گفتگوهای لیلی و مجنون

صفحه 55-72
محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری؛ علی نوری؛ عارفه یوسفیان

6.

سحاب نی‌ریزی، شاعر ناشناختة دورة بازگشت

صفحه 73-94
مختار کمیلی

7.

اعتدال بهاری در مخزن‌الاسرار (توضیح مصراعی از معراجنامه)

صفحه 95-108
علیرضا شانظری

8.

کارکرد منابع جانبی در نقد و تصحیح متون باتکیه‌بر نقش ولی‌نامه در تصحیح تذکرةالاولیای عطار

صفحه 109-120
مجتبی مجرد

9.

بررسی جنبه‌‌های پیوند سیاوش با آیین مهری

صفحه 121-136
عیسی نجفی؛ سحر یوسفی؛ زهرا رستمی

10.

برگوش‌ها و بر‌چشم‌ها در شاهنامه و متون پهلوی و مقایسة آنها با یأجوج و مأجوج در روایات اسلامی

صفحه 137-145
علی بصیری پور

11.

اندرزهای مینوی‌ خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی

صفحه 147-164
محمود مهجوری؛ ابراهیم استاجی؛ عبدالله غلامی؛ سیده زهرا میرنژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب