1.

تعیین قدرت خرید مسکن خانوارهای شهری با استفاده از سیستم مخارج خطی بسط‌یافته (ELES) (نمونه‌پژوهی: مناطق شهری ایران در سال 1393)

صفحه 1-16
جعفر قادری

2.

تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله‌ها (نمونه‌پژوهی: شهر مشهد)

صفحه 17-36
حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف شاهی؛ سعید ظفری

3.

حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری در حقوق کیفری ایران

صفحه 37-54
اصغر احمدی؛ قدرت الله خسروشاهی؛ باقر شاملو

4.

بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران

صفحه 55-70
حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران

5.

ارزیابی سیاست‌های توسعه منطقه‌ای با استفاده از همگرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران: کاربرد روش اقتصادسنجی غیرخطی جزء اخلال فضایی

صفحه 71-82
الهام وفائی؛ پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی

6.

تحلیل فضایی دسترسی به خدمات عمومی شهری با ﺗﺄکید بر مدیریت عوارض شهرداری (نمونه‌پژوهی تبریز)

صفحه 83-98
حسین کریم زاده؛ رقیه ناصری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب