1.

دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی (65)، بهار 1396


2.

مقایسۀ روش‌های شبکۀ عصبی مصنوعی و سیستم‌فازی در تعیین زمان پیش‌هشدار سیلاب‌ نمونۀ موردی زیرحوزۀ آبخیز رودخانۀ زرد - استان خوزستان

صفحه 1-20
بهروز ابراهیمی هروی؛ کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ حسن دانشیان

3.

تأثیرات بالقوۀ تغییر اقلیم در توریسم سواحل جنوبی ایران بر پایۀ طرح اطلاعات اقلیمی گردشگری

صفحه 21-34
زهرا کریمی؛ حمید نظری پور؛ محمود خسروی

4.

بررسی نقش گسل‏ها در مورفولوژی دشت‏های شمالی زنجان‌رود

صفحه 35-48
حسن جعفری

5.

واکاوی روند تغییرات روزهای برفپوشان در ایران بر پایۀ داده‌های دورسنجی

صفحه 49-60
محمد صادق کیخسروی کیانی؛ ابوالفضل مسعودیان

6.

بررسی نقش عوامل مورفودینامیک و اقلیمی مؤثر در پیدایش و تکوین جریان واریزه‌ای در زاگرس مرکزی

صفحه 61-82
علیرضا ایلدرومی؛ حمید نوری

7.

بررسی چینه‌شناسی نبکاها برای تشخیص نوسان‌های اقلیمی مطالعۀ موردی: حوضه علاء در حاشیۀ کویر مرکزی

صفحه 83-98
هایده آرا؛ مریم قاسم نژاد؛ مریم ملاشاهی

8.

روش ترکیبی ELECTRE-FAHP برای ارزیابی تناسب اراضی با رویکرد مکان‌یابی دفن پسماند در شهر اهواز

صفحه 99-112
جواد سدیدی؛ پیمان حیدریان؛ سارا عزیزی قلاتی؛ محمد باعقیده؛ سپیده عبدالملکی

9.

تأثیر محدودیت منابع آب بر تنش‌های هیدروپلیتیک (نمونۀ موردی: حوضۀ آبریز مرکزی ایران با تأکید بر حوضۀ آبریز زاینده‌رود)

صفحه 113-134
عابد گل کرمی؛ مراد کاویانی راد

10.

بررسی قابلیت منابع آب زیرزمینی در سازند کارستی کوه خورین کرمانشاه با تکنیک GIS و روش‌های ژئوفیزیکی

صفحه 135-150
امجد ملکی؛ محسن اویسی؛ آرزو باقری

11.

شناسایی موانع توسعة منطقه‌ای با به‌کارگیری شاخص فقر آبی نمونة موردی: استان قزوین

صفحه 151-170
محمد حسین شریف‌زادگان؛ سحر ندایی طوسی؛ فرناز جمالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب