1.

سال هفتم، شماره 27، پاییز 1397


2.

بررسی تأثیر غذادهی با پروبیوتیک بر افزایش مقاومت در برابر آئروموناس هیدروفیلا و تغییر جوامع باکتریایی دستگاه گوارش ماهی سوف سفید

صفحه 1-12
منیره فئید؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ محمد پورکاظمی؛ مجتبی داربویی؛ سمیه حقیقی کارسیدانی

3.

تغییر در بیان ژن‌های ‏ahpF‏ و ‏tviA‏ در ‏Salmonella enterica PTCC 1230‎‏ ناشی از تنش‌های ‏اسمزی و اکسیداتیو با روش ‏Real-Time PCR

صفحه 13-23
محمد فائزی قاسمی؛ حسین زحمتکش زکریایی

4.

شناسایی برخی جدایه‌های سیانوباکتریایی پارک ملی خبر کرمان با روش‌های کلاسیک و ‏مولکولی

صفحه 25-35
زهرا حجتی؛ پریسا محمدی؛ عزت عسگرانی

5.

بررسی تنوع ژنتیکی باکتری‌های میله‌ای غیر‌تخمیرکنندۀ مقاوم به فلزهای کادمیوم و مس ‏جداشده از پساب‌های صنعتی با استفاده از نشانگرهای مولکولی

صفحه 37-51
محمدحسین حبیب الهی؛ امین باقی زاده؛ آذر سبکبار

6.

بیان ژن‌های ‏recF‏ و ‏gyrB‏ در جهش‌یافتۀ اشریشیا‌کلی با مقاومت کم به سیپروفلوکساسین

صفحه 53-60
مرضیه سادات موسوی؛ راضیه پوراحمد؛ محمدرضا محزونیه

7.

جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم از ریزوسفر ریشۀ ‏برنج لنجان

صفحه 61-71
صابره نوری؛ سنبل ناظری؛ پرهام حسینی

8.

بررسی تولید آنزیم ال -آسپاراژیناز در مخمر یارروویا لیپولیتیکا

صفحه 73-79
فرشاد درویشی؛ فرشته شمسی

9.

تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از قارچ Aspergillus flavus و بررسی برخی عوامل موثر بر آن

صفحه 81-94
افسانه قبولی؛ سهیلا میرزایی

10.

بررسی اثر ‏UV‏ روی فرایند فروشویی زیستی اورانیوم در باکتری ‏Acidithiobacillus sp. FJ2‎‏ و ‏اثر احتمالی آن روی توالی ژن ‏coxB

صفحه 95-111
رقیه جعفرپور؛ فائزه فاطمی؛ فرامرز مهرنژاد؛ اکرم عیدی

11.

تولید بیوسورفکتانت و حذف زیستی لکه‌های نفتی با استفاده از جدایه‌های بومی باکتری‌های سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 113-128
جینا تن زاده؛ محمد فائزی قاسمی؛ معصومه انوری؛ خسرو عیسی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب