1.

شناسنامه علمی شماره، دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 25، تابستان 96

صفحه 0-0

2.

تحلیل فضایی نواحی شهر بروجرد از نظر برخورداری از خدمات شهری با الگوهای تصمیم‌گیری چند‌معیاره

صفحه 1-20
حجت شیخی؛ سحر منصوری؛ داود نصراللهی

3.

تحلیل نابرابری فضایی توسعة روستایی در شهرستان صحنه، استان کرمانشاه

صفحه 21-38
سید اسکندر صیدایی؛ هادی الفتی علی آبادی؛ علیرضا غلامی؛ مهرداد کرمی

4.

بررسی عوامل کالبدی و سیاسی موثر بر تغییر کاربری اراضی شهرستان محمودآباد

صفحه 39-58
صابر صدیقی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمد رضا رضوانی

5.

شناسایی میزان تأثیر هویت بافت‌های محلات بر رضایت ساکنان از محیط زندگی نمونة موردی: محلة علی‌قلی‌آقا و ولیعصر در اصفهان

صفحه 59-78
الناز خادم؛ فریبا قرایی؛ مروارید قاسمی اصفهانی

6.

پیش‌بینی و شبیه‌سازی الگوی توسعة فضایی - کالبدی شهر چابهار در چشم‌انداز سال 1420 با بهره‌گیری از الگوی سلول‌های خودکار و RS

صفحه 79-94
غلامعلی خمر؛ عبدالرشید نمازی

7.

لزوم برنامه‌ریزی توسعه درونی با تأکید بر پایداری شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه)

صفحه 95-116
علی عشقی چهاربرج؛ محمد حسن یزدانی؛ احمد آفتاب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب