1.

شناسنامه علمی


2.

از فنی‌گرایی تا استعاره؛ تقلیل مفهومی، پیچیدگی و کثرت‌ در نظریة برنامة درسی

صفحه 1-20
اصغر سلطانی

3.

زیبایی‌شناسی و هنر از دیدگاه ماکسین گرین و اشارات تربیتی آن

صفحه 21-45
طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ افسانه عبدلی

4.

نقش مؤلفه های تفکر انتقادی در پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان پزشکی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

صفحه 46-59
زهره متقی؛ محمد نجفی؛ کمال نصرتی هشی؛ مصطفی حاتمی

5.

شرایط و راهبردهای مؤثر برای ارائة راه‌حل‌های خلاقانه در حل مسائل ریاضی از دیدگاه دانشجویان خلاق دورة کارشناسی رشتة ریاضی

صفحه 60-76
نرگس یافتیان

6.

بررسی میزان توجه به شاخص‌های اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعة اسلامی- ایرانی در محتوای برنامة درسی دورة ابتدایی و شیوة آموزش معلمان

صفحه 77-97
حوریه شادفر؛ محمد رضا نیلی؛ وحید قاسمی

7.

اثربخشی تئاتر درسی در افزایش مهارت‌های اجتماعی و یادگیری دروس پایه در دانش‌آموزان ابتدایی

صفحه 98-113
سوران رجبی؛ خدیجه علی مرادی

8.

تبیین رویکرد‌های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی مناسب برای برنامة درسی رشد حرفه‌ای مربیان پیش‌دبستانی

صفحه 114-130
محمد حسین زارعی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ محمد جواد لیاقتدار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب