1.

سال ششم، شماره 1، بهار 1395


2.

بررسی تأثیر کیفیت زندگی روستاییان بر ارتقای کیفیت مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش شاندیز، شهرستان بینالود)

صفحه 1-20
علی اکبر عنابستانی؛ حمیده محمودی؛ تکتم سربرقی طرقبه

3.

پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی در مجموعه شهری مشهد با استفاده از سلول‌های خودکار و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 21-38
هاشم داداش پور؛ نریمان جهانزاد

4.

تبیین جایگاه برنامه‌های تلویزیونی در ارتقای سطح توسعۀ فرهنگی زنان روستایی (دهستان کیار غربی، شهرستان کیار)

صفحه 39-58
علی حاجی نژاد؛ ابوذر پایدار؛ آیدا الاالدین وندی

5.

ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی پارک‌های شهری و مکان‌یابی بهینۀ آن منطقۀ مطالعاتی شهر سقز

صفحه 59-78
جبار علیزاده اصل؛ شراره سعیدپور؛ امامعلی عاشری

6.

نقش سازمان دهی محیط در تعامل اجتماعی ساکنان مجموعه های مسکونی شیراز (مجتمع های امیرکبیر، جنت، ابریشم، مطهری)

صفحه 79-102
ملیحه تقی پور؛ حسین سلطانزاده

7.

تحلیل مکانی ـ فضایی بازارهای هفتگی روستایی بر مبنای نظام سلسله‌مراتب روستایی در شهرستان آق‌قلا

صفحه 103-124
عبدالحمید نظری؛ بهمن صحنه؛ علی سقر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب