1.

شناسنامه علمی شماره، دوره 8، شماره 3، پاییز 96

صفحه 0-0

2.

کاهش نویز در ماشین سوئیچ رلوکتانس با تغییر ساختار هندسی ماشین به کمک روش طراحی آزمایش‌ها

صفحه 1-8
امید نادری؛ بابک گنجی

3.

جایابی بهینۀ جبران‌ساز استاتیک توزیع به‌منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در حضور آرایۀ فتوولتاییک در شبکۀ توزیع شعاعی

صفحه 9-24
محمد شیرزاد؛ سید مهدی حسینی

4.

برنامه‌ریزی توسعۀ شبکه انتقال در محیط تجدید ساختار یافته با هدف ایجاد سرمایه‌گذاری مطلوب به کمک الگوریتم بهینه‌سازی خفاش چندهدفه

صفحه 25-46
فرزان رشیدی

5.

طراحی بهینه کنترل‌کنندۀ NL-PIDF و SMES برای کنترل بار فرکانس سیستم قدرت هیبریدی غیرخطی با استفاده از الگوریتم کریل‌ها

صفحه 46-58
مینا حشمتی؛ سعید جلیل زاده؛ حسین شایقی؛ رضا نوروزیان

6.

برنامه‌ریزی توان رآکتیو به همراه جایابی بهینه و کنترل DSTATCOM در شبکه‌های توزیع صنعتی در حضور تولیدات پراکنده

صفحه 59-74
شهریار میداودی؛ اسکندر قلی پور؛ سید محمد مدنی

7.

برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروی الکتریکی به‌منظور بیشینه‌کردن سود صاحب خودرو با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 75-82
امین علوی اشکفتکی؛ علی قیاسیان؛ عبدالرضا ربیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب