1.

دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 26، پاییز 1396


2.

ارزیابی تأثیر عوامل فردی بر نگرش مصرف‌کننده دربارة برنامه‌های کاربردی تلفن همراه: مطالعة کاربران گوشی هوشمند در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان

صفحه 1-20
نسرین ماه آورپور؛ علی کاظمی

3.

تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روان‌شناختی، محیطی، مادی‌گرایی و استفاده از کارت‌های اعتباری

صفحه 21-40
محبوبه مقدم جزه؛ منیژه بحرینی زاد؛ سوران رجبی

4.

تأثیرات محیطی و ظاهری فروشگاه‌ها بر رفتار اغلب خریداران پوشاک زنانه

صفحه 41-54
رضا شافعی؛ نسیم نریمانی

5.

نگاهی نوآورانه به بانکداری الکترونیک: تبیین نقش استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند در ارتباط با مشتریان

صفحه 55-76
عطاءاله هرندی؛ زهرا فاطمی؛ زهرا عبدی

6.

کاربست نظریة گسترش نوآوری در بازاریابی خدمات مالی؛ مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار

صفحه 77-86
علی اکبر چهار محالی

7.

بهبود مدیریت درآمد در صنعت هتلداری با بهره‌گیری از شبکة عصبی مصنوعی در تعیین پارامتر احتمالی یک مدل رزرو مازاد

صفحه 87-106
احمد توکلی؛ محمدعلی فائضی راد

8.

بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند (مطالعة موردی: شبکة اجتماعی اینستاگرام)

صفحه 107-124
میثم شیرخدایی؛ محبوبه شاهی؛ سهیل نجات؛ سحر محمودی نسب

9.

تدوین معیارهای اخلاقی - رفتاری نیروهای بازاریابی و فروش؛ مکان مطالعه: شرکت پخش قاسم ایران

صفحه 125-140
مرجان فیاضی؛ سید محمد مدرس نیا

10.

اندازه‌گیری ارزش ویژة برند دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی (مطالعة موردی: دانشکده‌های مدیریت شهر تهران)

صفحه 141-158
علی حیدری؛ امیر خانلری؛ شادی مهدوی

11.

مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطة بین ادراک از ابعاد عدالت و عواطف مثبت و منفی مشتری با رفتار‌های شهروندی و بدکارکرد مشتری

صفحه 159-174
محمد علی نادی؛ معصومه انصاری

12.

تأثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف‌کنندگان

صفحه 175-190
امیر غفوریان شاگردی؛ بهناز دانشمند؛ امید بهبودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب