1.

سال نهم، شماره 4، پیاپی 36، زمستان 1396


2.

نگاهی تاریخی بر دیوان ظهیرالدین فاریابی (اتابکان آذربایجان و مشروعیت حاکمیت)

صفحه 1-16
محمدرضا پیری

3.

واکاوی اندیشه سیاسی – مذهبی ملاحسین واعظ کاشفی (910-820ق.)

صفحه 17-32
علی امینی زاده؛ محمد علی رنجبر

4.

مسئولیت یزید در واﻗﻌﮥ کربلا و شهادت امام‌حسین(ع)

صفحه 33-49
عبدالرحیم قنوات؛ مصطفی گوهری فخرآباد

5.

زمینه‌ها و دلایل به کارگماری و برکناری عماربن‌یاسر از فرمانروایی کوفه

صفحه 51-71
مریم سعیدیان جزی

6.

بررسی عوامل تاریخی بنیاد شهرها با رویکرد به شهرهای ایران و میانرودان

صفحه 73-90
حمید کاویانی پویا

7.

پژوهشی بر تزیینات معماری دورﮤ غزنوی

صفحه 91-118
احمد صالحی کاخکی؛ بهاره تقوی نژاد

8.

بررسی فراز و فرودهای ترخانیان در عصر تیموری

صفحه 119-138
فاطمه رستمی

9.

تأملی بر تاریخ و آثار فرهنگی هپتالیان در ایرانِ عصر ساسانی

صفحه 139-161
میثم لباف خانیکی

10.

پیامدهای صلح راندیا؛ تهاجم ترایان و جانشینان او به ارمنستان

صفحه 163-176
پرویز حسین طلائی؛ محمد ملکی

11.

نگاهی به تأثیر نظام مالیاتی بر شورش غریب‌شاه

صفحه 177-194
محسن شانه ا ی؛ علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری

12.

صنایع عمدﮤ نیشابور در سده‌های 3تا6ق/9تا12م برپاﻳﮥ داده‌های باستان‌شناختی و منابع مکتوب

صفحه 195-217
حمیدرضا ثنائی؛ عبدالرحیم قنوات

13.

بررسی تحلیلی تأثیر پیوند ایلخانان و دربار مرکزی مغول در مسئله جانشینی

صفحه 219-236
شکوفه حسن پور؛ فیض الله بوشاسب گوشه

14.

عوامل دیرپایی دوران حکومت غوریان

صفحه 237-252
هوشنگ خسروبیگی؛ جمشید نوروزی

15.

واکاوی رویارویی‌‌های مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز (930تا1038ق/1523تا1629م)

صفحه 253-276
جهانبخش ثواقب؛ احمد لعبت فرد

16.

رشد مناسبات اربابی و تأثیر آن بر زندگی کشاورزان در دورۀ قاجار (با تأکید بر ایالت‌های شمالی ایران)

صفحه 277-292
زهرا نادی؛ محسن بهشتی سرشت؛ ذکرالله محمدی؛ باقرعلی عادلفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب