1.

شماره19 متن تابستان 96


2.

کاربرد صفت در شعر معاصر

صفحه 1-16
لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی؛ سیدمرتضی هاشمی

3.

تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تأکید بر نظریة ژنت

صفحه 17-32
صفیه توکلی مقدم؛ فاطمه کوپا

4.

بررسی تلمیح و اقتباس مضامین قرآنی و احادیث نبوی در مثنوی نه‌سپهر امیرخسرو دهلوی

صفحه 33-52
امیدوار عالی محمودی؛ سید مهدی نوریان؛ محمد فشارکی

5.

تحلیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشتة فریبا وفی

صفحه 53-66
تیمور مالمیر؛ چنور زاهدی

6.

بررسی چندمعنایی در پسوند اشتقاقی «ین» با تکیه بر متون ادبی

صفحه 67-82
علی اکبر باقری خلیلی؛ روجا آدینه پور باقری

7.

کارکرد جمله های مرکب در بوستان سعدی

صفحه 83-102
اکبر صیادکوه؛ حسن دست موزه

8.

زبان، استعاره، حقیقت (بررسی نقش استعاره در تکوین پساساختارگرایی: با تکیه بر آرای دریدا)

صفحه 103-118
فردین حسین پناهی؛ سید اسعد شیخ احمدی

9.

ریخت‌شناسی منظومۀ گل و نوروز خواجوی کرمانی، براساس نظریۀ ولادیمیر پراپ

صفحه 119-132
حمیدرضا فرضی؛ فرناز فخیمی فاریابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب