1.

سال ششم، شماره 22، تابستان 1396


2.

مقایسه تولید سلولاز در سلول‌های جهش‌یافتۀ Trichoderma parceramosume PTCC5140

صفحه 1-13
هدی نوری؛ طاهره سجادی؛ مهرداد آذین

3.

زیست‌سنتز نانومیله‌های اکسید روی به‌وسیلۀ باکتری زانتوموناس‌کمپستریس

صفحه 15-25
زهراسادات مهدی؛ فرید طالب نیا روشن؛ مریم نیکزاد؛ سارا زمانی

4.

بهبود تولید اتانول و بیوگاز از کاه گلرنگ با استفاده از فرآوری با سود سوزآور

صفحه 27-43
سید سجاد هاشمی؛ کیخسرو کریمی؛ محمد سبزعلیان

5.

شناسایی باکتری‌های تحمل‌کنندۀ شوری از خاک‌های شور گلستان و بررسی برخی صفات فیزیولوژیک آنها

صفحه 45-57
مریم صفدریان؛ حسین عسکری؛ مسعود سلطانی؛ قربانعلی نعمت زاده

6.

بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنۀ میزبانی آنزیم‌ها و پروتئین‌های مؤثر در تولید و تجمع لیپید در منابع بیودیزلی

صفحه 59-76
نجمه فرمانبر؛ علی اکبر حداد مشهدریزه؛ جعفر همت

7.

شناسایی نمونه‌ای از قارچ سپید پوساننده و ارزیابی توان آن در زیست‌بهسازی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی

صفحه 77-88
مریم محمدی سیچانی؛ مهناز مظاهری اسدی؛ عباس فرازمند؛ مهران کیانی راد؛ علی محمد احدی؛ هادی هادیان قهدریجانی

8.

تشخیص مولکولی سریع بیماری لکه قهوه‌ای مرکبات با استفاده از ژن ACT در Alternaria alternata

صفحه 89-99
حمید مقیمی؛ امیر مرادی؛ جواد حامدی

9.

بررسی کاربرد اینترفرون گاما برای تشخیص بیماران مبتلا به سالک التیام‌ناپذیر

صفحه 101-112
محمد معافی؛ حسین رضوان؛ رویا شرکت؛ سید حمید زرکش اصفهانی؛ رویا طالبان؛ علی اصیلیان؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ فریبا جعفری؛ مرجان منصوریان؛ فاطمه سخنوری؛ نازلی انصاری

10.

جداسازی و شناسایی باکتری‌های اکسیدکنندۀ گوگرد در خاک کشاورزی و بررسی عملکرد اکسایش گوگرد

صفحه 113-125
مهدی صادقی پور مروی؛ احمد علی پوربابایی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد حیدری؛ زهرا منافی

11.

تولید پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات با استفاده از عصارۀ آنزیمی آزوسپریلوم‌برازیلنس در محیط عاری از سلول

صفحه 127-142
سهیلا عباسی؛ گیتی امتیازی؛ رسول روغنیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب