1.

سال بیست و نهم، شماره پیاپی 71، شماره سوم، پاییز 1397


2.

بررسی رابطۀ بین میزان مصرف رسانه‌ای و میزان احساس عدالت بین دانشجویان دانشگاه مازندران

صفحه 1-18
محمداسماعیل ریاحی؛ سمانه اسکندری؛ بهزاد حکیمی نیا

3.

مطالعۀ عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی در فضای دانشگاه

صفحه 19-40
محمد گنجی؛ محسن نیازی؛ امین حیدریان

4.

تجربة همسران از فرایند بومی‌سازی تلفن همراه در زندگی مشترک: مطالعة داده‌بنیاد در شهر اصفهان

صفحه 41-66
الهه شعبانی افارانی؛ مسعود کیانپور؛ سهیلا صادقی فسایی

5.

مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی: شهرستان آمل)

صفحه 67-86
عهدیه اسدپور؛ علی انتظاری؛ کاظم احمدی اهنک

6.

مقایسۀ میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و رضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی‌قراری جنسیتی

صفحه 87-100
ریحانه رضاپور فریدیان؛ رویا رسولی؛ وفا مصطفی

7.

تأثیر مقدار ساعت‌ کاری زنان شاغل بر باروری

صفحه 101-116
مهری شمس قهفرخی

8.

پیش‌بینی شیوع رفتارهای سیاسی سازمانی در انواع جو سازمانی

صفحه 117-138
جعفر ترک زاده؛ فائزه فریدونی

9.

تحلیلی جامعه‌شناختی بر خرافه‌گرایی دینی در عصر مرشد شاهان صفوی

صفحه 139-156
مهدی ستوده فر؛ ناصر جدیدی؛ آذر قلی زاده

10.

بررسی رابطۀ پویائی هویت زنانه و تعارضات زناشوئی (مورد مطالعه: زنان ساکن یزد)

صفحه 157-180
مهناز فرهمند؛ معصومه توانگر

11.

شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در علوم اجتماعی و تبیین جامعه‌‎شناختی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌ها در ایران

صفحه 181-202
سیروس احمدی؛ محسن اخوان مهدوی؛ مریم مختاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب