1.

سال بیست و هشتم، شماره پیاپی 68، شماره چهارم، زمستان 1396


2.

بررسی عوامل مرتبط با تعارض نقش شغلی- خانوادگی زنان با تأکید برمتغیرهای شغلی و سازمانی

صفحه 1-18
سیدعلیرضا افشانی؛ لیدا هاتفی راد

3.

بازنمایی کالایی‏‌شدن احساسات در روابط اجتماعی (مورد مطالعه: فیلم سینمایی آرایش غلیظ)

صفحه 19-30
احسان آقابابایی؛ مسعود کیانپور

4.

بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی در عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویر احمد

صفحه 31-52
اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ جعفر رستمی

5.

تحلیل تنبلی دانشگاهی به‌مثابه تنبلی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران

صفحه 53-70
علی اصغر فیروزجائیان؛ پرویز شریفی

6.

بررسی رابطۀ بازتولید فرهنگی و طبقۀ اجتماعی با تأکید بر تقدیرگرایی (سرپرستان خانوار شهر اصفهان)

صفحه 71-94
احمد مؤذنی؛ علی بهشتی دوست

7.

رابطۀ مهارت‌های زندگی اجتماعی با مؤلفه‌های آموزش سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان

صفحه 95-112
اصغر سلطانی؛ حسین معین آبادی

8.

نقش اهمال‌کاری شغلی در عدالت سازمانی ادراک‌شده مطالعة موردی کارکنان دانشگاه پیام‌نور همدان

صفحه 113-122
عباس خاکپور؛ میترا قلی‌پور

9.

اعتماد در تعاملات اجتماعی، یک مطالعۀ تجربی آزمایشگاهی

صفحه 123-138
احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ سمانه امیری؛ غلامرضا صدیق اورعی

10.

دلالت‌های معنایی فراغت در میان شهروندان شهر اصفهان (یک پژوهش کیفی)

صفحه 139-154
یاسر رستگار؛ محمدتقی ایمان؛ مریم سروش؛ سعید ابراهیمی

11.

تحلیل فضایی عوامل اجتماعی و فرهنگی پیشران و مانع آمایش و توسعة منطقه‌ای در استان خراسان شمالی

صفحه 155-172
خدر فرجی راد؛ غلامرضا کاظمیان

12.

مطالعة کیفی نگرش و ادراکات زنان از بدن با تأکید بر جراحی‌های زیبایی

صفحه 173-194
افسانه قاسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب