1.

شناسنامه: سال بیست و هشتم، شماره پیاپی (65)، شماره اول، بهار 1396


2.

عوامل زمینه‌ساز دیرخوابی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه تبریز

صفحه 1-18
محمد عباس زاده؛ سکینه پیر یلقون آقاج؛ ارزو موسوی

3.

سنجش تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه مازندران

صفحه 19-32
امیرمسعود شهرام نیا؛ حوا ابراهیمی پور؛ رضا محموداوغلی؛ مجید ملکان

4.

بازنمایی فرهنگ سیاسی در شعر کردی: تحلیل محتوای اشعار هژار و هیمن

صفحه 33-52
امید قادرزاده؛ خالد میارغنج

5.

تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و دغدغه زیست محیطی

صفحه 53-66
افشار کبیری؛ سارا کریم زاده رضاییه

6.

بررسی جامعه‌شناختی نگرش جوانان نسبت به ازدواج در فضای مجازی

صفحه 67-86
نادر رازقی؛ مهدی علیزاده؛ سمیه محمدی سنگ چشمه

7.

مدل‏سازی ساختاری و تبیین علّی ارزیابی جوامع روستایی از کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 87-112
عباس امینی؛ فرزانه صادقیان؛ طیبه زاهدی

8.

بررسی رابطۀ بین محرومیت نسبی و هراس اجتماعی با استرس‌های فرهنگ‌پذیری مهاجران واردشده به شهر طبس

صفحه 113-130
داریوش بوستانی؛ علی مرادی؛ محمدرضا همتی ‌فر

9.

عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با میزان گرایش شهروندان به ورزش همگانی در خلخال

صفحه 131-144
صمد عابدینی؛ شیدا طالبی

10.

مطالعۀ رابطۀ بین اخلاق حرفه‌ای و رفتار ضد شهروندی: مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان

صفحه 145-158
لیلا مقتدایی

11.

بررسی رابطۀ گونه‏ های هویت جمعی با مصرف گونه‏ های موسیقیایی نمونۀ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج

صفحه 159-184
آرمان حیدری؛ مریم مختاری؛ احسان خانمحمدی

12.

بررسی میزان پذیرش اجتماعی استفاده از دوچرخه در سطح کلانشهرها، مطالعه موردی: کلانشهر تهران

صفحه 185-206
محسن عسکری؛ محمود رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب