1.

شناسنامه: سال پنجم، شماره دوم، شماره پیاپی 17، تابستان 1396


2.

توسعۀ بخش بانکی، ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه‌های غیر‌مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

صفحه 1-20
کاظم یاوری؛ آمنه شهیدی؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ حسن حیدری

3.

قدرت بازار محصول و نقد شوندگی بازار سهام

صفحه 21-36
علی رحمانی؛ حدیثه حاجی مرادخانی

4.

حساسیت منابع خارجی به جریان وجه نقد در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران

صفحه 37-50
زهره حاجیها؛ زهره محمدی چم خانی

5.

الگوی تصمیم‌گیری تحت شرایط ریسک در بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر نقطۀ مرجع پویا

صفحه 51-68
رضا تهرانی؛ عسگر نوربخش

6.

شبیه‏سازی و سیاست‏گذاری درونی و بیرونی مشکلات تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی

صفحه 69-92
علی نقی مصلح شیرازی؛ مجتبی خلیفه

7.

تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش واسطه‌ای سرمایۀ فکری و اهرم مالی

صفحه 93-112
باقر عسگرنژاد نوری؛ پریسا امکانی

8.

ارائۀ یک الگوی استوار با درجۀ محافظه‌کاری تنظیم‌شدنی برای تشکیل صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 113-128
محمد مهدی بحرالعلوم؛ مقصود امیری؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی

9.

بررسی تأثیر رفتار توده‌وار در ریسک‌پذیری مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 129-148
محمد دوستار؛ علی رضا محمد نژاد؛ مریم جوادیان لنگرودی

10.

رفتار جمعی سرمایه گذاران در سطوح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان‌های بازار

صفحه 149-166
مریم دولو؛ سید سجاد پاپائی

11.

الگویابی عوامل مؤثر در هزینۀ سرمایۀ سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 167-184
حمید صالحی؛ سید حسین سجادی؛ ولی خدادادی؛ عبدالرحمن راسخ

12.

نظریۀ اختیارات حقیقی برای مدیریت ریسک در پروژه‏های فناوری اطلاعات

صفحه 185-200
سیده سمیه رسولی؛ احمد جعفرزاده افشاری؛ مریم سلمانی سراجی

13.

رابطۀ آب و هوا با بازده و فعالیت‌های معاملاتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 201-220
پریسا پورمحمدی؛ احمد بدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب