1.

شناسنامه: سال پنجم، شماره اول، شماره پیاپی 16، بهار 1396


2.

بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود و انگیزه‌های مدیریت بر چسبندگی هزینه‌ها

صفحه 1-16
غلامرضا منصورفر؛ مهدی حیدری؛ طاهره کولانی

3.

مقایسۀ الگوی پنج‌عاملی فا ما و فرنچ با الگوی چهارعاملی کارهارت در تبیین بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 17-30
حمیدرضا وکیلی فرد؛ الهه بدریان؛ محمد ابراهیمی

4.

تحلیل نظری و تجربی تأثیر توان رقابتی بازار محصول بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 31-44
احمد گوگردچیان؛ حسن حیدری سلطان آبادی؛ زینب متفرس

5.

ارزیابی توانایی موقعیت‌سنجی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای شرطی و غیرشرطی

صفحه 45-60
محمدرضا رستمی؛ حجت اله انصاری؛ مرضیه محمدعلی

6.

پویایی‌های رابطۀ متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام

صفحه 61-82
حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی؛ سجاد ابراهیمی

7.

بررسی ارتباط بین کیفیت‌گزارشگری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری و تأثیر ساختار سررسید بدهی‌ها بر این رابطه

صفحه 83-98
مهدی صفری گرایلی؛ فاطمه رعنایی

8.

توسعۀ الگوهای پیش‌بینی و ارزشیابی اولسون (1995) با لحاظ‌کردن ریسک ورشکستگی

صفحه 99-116
ولی خدادادی؛ سید علی واعظ؛ محمدرضا امامی نایینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب