1.

شناسنامه: سال سی و سوم، شماره پیاپی 66، شماره اول، بهار 1396


2.

رسوبات بادی نهشته شده در دریاچۀ هامون؛ نشانگر فراوانی و شدت توفان‌های گردوغبار سیستان از انتهای آخرین یخبندان تاکنون

صفحه 1-24
محمد علی حمزه؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ حمید علیزاده لاهیجانی؛ رضا موسوی حرمی؛ مرتضی جمالی

3.

ریز‌رخساره‌‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در چاه یورته‌‌شاه-1 و برش سطحی موره‌کوه (جنوب تهران)

صفحه 25-48
محمود جلالی؛ عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی

4.

زیست چینه‏نگاری نهشته‏های دونین‏ میانی- بالایی سازند بهرام در برش کوه رضاآباد (جنوب غربی دامغان)

صفحه 49-68
بهرام راضی علیپور؛ علی بهرامی؛ مهدی یزدی

5.

بیوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش‌های قلعه‌جق و یزدان‌آباد (غرب حوضه کپه داغ) بر اساس نانوفسیل‏های آهکی

صفحه 69-84
اعظم غلامی فرد؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ اعظم ماهانی پور

6.

پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان

صفحه 85-100
حسین هاشمی؛ شهرزاد سپیده دم؛ روح الله حسین زاده

7.

بررسی رخساره های رسوبی و الگوی برانبارش رسوبات در رودخانه مولید (جنوب شرق قاین)

صفحه 101-128
مرضیه فیاضی بروجنی؛ مریم مرتضوی مهریزی؛ محمد خانه باد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب