1.

سال هفتم، شماره 2، پیاپی 13، پاییز و زمستان 1395


2.

ایمنی حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور: رویکرد تحلیل عاملی

صفحه 1-20
علی زینل همدانی؛ محمد رئیسی نافچی؛ مرتضی راستی برزکی؛ حسین خسروشاهی

3.

یک روش ترکیبی نوین برای مسئلۀ انتخاب ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی

صفحه 21-44
خداکرم سلیمی فرد؛ رحیم قاسمیه؛ میثم دسترنج

4.

حل مسئلۀ پوشش تدریجی خدمات درمانی با شبیه‌سازی تبرید و روش‌های خوشه‌بندیk-means و شبکۀ عصبی

صفحه 45-62
مهدی بشیری؛ یونس گرمه ای؛ محسن یحیایی

5.

انتخاب سناریوی برتر برای افزایش درآمد ارزی دولت در سیستم انرژی: کاربردی از رویکرد پویایی سیستم

صفحه 63-82
عالیه کاظمی؛ مهناز حسین زاده

6.

یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای مکان‌یابی پارکینگ‌های عمومی غیرحاشیه‌ای (مطالعۀ موردی: منطقۀ مرکزی شهر اصفهان)

صفحه 83-104
مهدی اسکندری؛ علی شاهنده؛ نادر شتاب بوشهری

7.

تعدیل روش حداقل مجذورات برای تعیین وزن شاخص‌ها در محیط فازی شهودی

صفحه 105-116
عماد روغنیان

8.

تحلیلی بر عوامل مؤثر بر موفقیت تحویل خدمت در دولت الکترونیک (مطالعۀموردی: خدمات الکترونیک دانشگاه یزد)

صفحه 117-136
سید حبیب اله میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ یاسمین برومند زاد؛ فاطمه زمانی

9.

طراحی مدل توسعۀ پایدار بازیافت زباله‌های الکترونیکی

صفحه 137-152
سجاد شکوهیار؛ عیسی اکبری

10.

ارائۀ یک مدل دوهدفه برای تصمیم‌های مکان‌یابی و تخصیص در یک زنجیرۀ تأمین سه‌سطحی

صفحه 153-172
ابوالفضل کاظمی؛ امیرحسین نوبیل؛ علیرضا علی نژاد

11.

انتخاب سبد سهام با کمک مدل مارتل و زاراس و رویکرد تلفیقی تصمیم‌گیری چندشاخصه و خوشه‌بندی: مورد بررسی صنعت دارو

صفحه 173-198
احمد رضا قاسمی؛ سید حسین احمدی

12.

ارائۀ مدل تلفیقی IAHP/DEA به منظور ارزیابی پیمانکاران صنایع ساخت‌وساز با وجود داده‌های نادقیق

صفحه 199-216
حمزه امین طهماسبی؛ رضا توکلی مقدم؛ سید اسماعیل نجفی

13.

بخش‌بندی کاربران بانکداری موبایلی بر مبنای انتظارات با رویکرد خوشه‌بندی

صفحه 217-234
شهریار عزیزی؛ محمد حسین بلاغی اینالو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب