1.

شناسنامه: سال سی و دوم، شماره پیاپی 65، شماره چهارم، زمستان 1395


2.

ریزرخساره‏ ها، محیط رسوبی و تغییرات نسبی سطح آب دریا در سازند روته، برش‏ های سنگسر و مکارود، البرز مرکزی

صفحه 1-28
لیلی بسطامی؛ میررضا موسوی؛ محبوبه حسینی برزی

3.

محیط رسوبی و چینه‌‏نگاری سکانسی نهشته‌‏های ژوراسیک میانی: مطالعه موردی از برش ناویا در غرب بجنورد، غرب کپه داغ

صفحه 29-46
ندا سرباز؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه باد

4.

زیست چینه‌‏نگاری سازند آب دراز در برش چینه‏‌شناسی شیخ (شمال شرق بجنورد) بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتون

صفحه 47-6
محمد حسن کاظم زاده؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ هرمز قلاوند

5.

شواهد چینه‌نگاری و رسوبی گسترش حوضه بین‌شلفی آپتین در زون ساختاری زاگرس، شمال منطقه فارس

صفحه 67-86
ندا خوشفام؛ حسین رحیم پور بناب؛ داود جهانی؛ داود مرسل نژاد

6.

پتروگرافی و دیاژنز ماسه‏سنگ‏های سازند پادها (دونین زیرین-میانی) در برش بوژان، حوضه رسوبی بینالود، شمال شرق ایران

صفحه 87-112
مهدی رضا پورسلطانی

7.

تطابق زیست چینه‌نگاری و مجموعه‌های فرامینیفری توالی‌های الیگوسن در حوضه فارس

صفحه 113-134
طاهره حبیبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب