1.

شناسنامه: سال سی و دوم، شماره پیاپی 63، شماره دوم، تابستان 1395


2.

بررسی فرایندهای دیاژنزی بخش قربان سازند ساچون در محل برش نمونه (تنگ مهدی، یال جنوبی تاقدیس قره- جنوب شرق شیراز)

صفحه 1-22
عبدالرضا باوی عویدی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ حسن امیری بختیار

3.

بررسی تأثیر ماسرال ها در نفوذپذیری زغال سنگ های معادن پروده و طزره

صفحه 23-34
فرهنگ سرشکی؛ احمد واعظیان؛ امیر صفاری

4.

تعیین سن نسبی نهشته های سازند میشان براساس فرامینیفرا و ایزوتوپ استرانسیم در شمال غرب و غرب بندرعباس، جنوب ایران

صفحه 35-54
جهانبخش دانشیان؛ مریم درخشانی؛ علی معلمی

5.

بایواستراتیگرافی، رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی اهواز، شمال زون فروافتادگی دزفول

صفحه 53-72
محمد حسن کاظم زاده؛ مسعود لطف پور

6.

آلودگی و گونه سازی فلزات سنگین در رسوبات بستر رودخانه سیاهرود (منطقه قائم‌شهر - استان مازندران)

صفحه 73-90
افشین قشلاقی؛ شیما رستمی

7.

زیست چینه‌نگاری روزن‌داران کف‌زی بزرگ در نهشته‌های الیگوسن- میوسن از سازند قم

صفحه 91-108
مهناز امیرشاه کرمی؛ مونا نعیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب