1.

دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی (64)، زمستان 1395


2.

ارزیابی و سنجش تطبیقی میزان فشردگی بافت‌های تاریخی و نوساز شهر یزد

صفحه 1-18
مجتبی شریف نژاد؛ زهره نصریان؛ میترا بیضائی؛ امین شکیبا

3.

بررسی مواریث ژئوفرم‌های یخچالی کواترنر و تغییرات سیستم‌های مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک در حوضۀ خضرآباد ـ یزد

صفحه 19-40
محمد شریفی؛ زهرا فرح بخش

4.

بررسی مورفومتری گرز‌های دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

صفحه 41-56
علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابولقاسم امیر احمدی

5.

تحلیل تطبیقی شاخص‌های سلامت در استان خوزستان

صفحه 57-74
مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور

6.

مدل‌سازی تغییرات کاربری زمین‌: دسته‌بندی مفاهیم و مدل‌ها و بیان زمینه‌های تحقیق

صفحه 75-92
ایمان مسگری؛ محمدسعید جبل عاملی

7.

سیر تکوینی نظریه‌های ژئومورفولوژی

صفحه 93-116
مصطفی امینی؛ منیژه قهرودی تالی؛ هوشنگ سرور

8.

تبیین نظری – فلسفی اثرات رسانه های گروهی برفضای جغرافیایی

صفحه 117-130
احسان لشکری؛ سید عباس احمدی

9.

چشم‌انداز ‌مصرف برق کشور در دورۀ 2100-2011 تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس‌‌نمایی برونداد مدل‌های گردش عمومی جوّ

صفحه 131-144
ایمان باباییان؛ عاطفه عرفانی؛ علیرضا انتظاری؛ محمد باعقیده

10.

زمان ومکان ابزار هویت سازی در منش مبشران وحی

صفحه 145-158
سوسن دلسوز؛ نفیسه انصاری خواه؛ حسن مشکاتی

11.

مقایسۀ ظرفیت‌های بوم‌گردشگری (اکوتوریسم) منطقۀ جازموریان در شرایط نرمال و خشکسالی

صفحه 159-174
رسول مهدوی؛ جاسم احمدی؛ اسدالله خورانی؛ محمدرضا اورمزدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب