1.

شناسنامه :دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی (62)، تابستان 1395


2.

بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت زنجان از نظر استانداردهای شرب با استفاده از رویکرد زمین‌آمار

صفحه 1-16
فاطمه عینلو؛ علی معافی رابری؛ آرش ملکیان؛ رضا قضاوی؛ محسن محسنی ساروی

3.

ارزیابی شاخص‌های تعلق مکانی ساکنان بافت قدیم شهر کاشان

صفحه 17-34
محمدحسین سرایی؛ امیر اشنویی؛ مجتبی روستا

4.

ارتباط‌سنجی فعالیت لکه‌های خورشیدی و دمای حداقل استان اصفهان

صفحه 35-48
هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی

5.

بررسی نقش ژئومورفولوژی تکتونیک بر اکتشاف مخازن هیدروکربنی زاگرس فارس (مطالعۀ موردی: طاقدیس‌های خشت و نورا)

صفحه 49-64
شهرام بهرامی؛ فاطمه پرهیزکار؛ الهه اکبری؛ تیمور جعفری

6.

مطالعۀ تطبیقی شیوۀ تولید و بهره‌برداری کشاورزان ساکن و غیر‌ساکن از منابع روستا (مطالعۀ موردی: دهستان حومه، شهرستان هرسین)

صفحه 65-86
جعفر توکلی؛ هادی الماسی

7.

ارزیابی شدت بیابان‌زایی منطقۀ سراوان با استفاده از مدل IMDPA

صفحه 87-102
فرهاد ذوالفقاری؛ حسن خسروی

8.

دستهبندی مناطق همگن خشکی به‌کمک روش‌های ‌گشتاور خطی و تحلیل خوشه‌ای

صفحه 103-118
محمد زارع؛ سمانه پورمحمدی؛ حمید سودایی زاده

9.

تحولات شکل‌زایی چاله لوت در کواترنر (‌با تأکید بر بازسازی پادگانه‌های دریاچه‌ای)

صفحه 119-130
سمیه سادات شاه زیدی

10.

اولویت‌بندی پارکینگ‌های مکانیزه با تلفیق شیوۀ طراحی آزمایشات تاگوچی و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

صفحه 131-146
سید محمود زنجیرچی؛ مریم امانی؛ فاطمه عزیزی

11.

تحلیل آثار محیطی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی: ناحیۀ آق‌سو- کلاله/ استان گلستان)

صفحه 147-170
غلامحسین عبدالله زاده؛ خدیجه صالحی؛ طاهره قرقانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب