1.

شناسنامه علمی: سـال ششم– شماره‌ اول– شمـاره پیاپی (10)- بهار و تابستان 1395


2.

نقش تجربۀ رویدادهای آسیب‌زای دورۀ کودکی و انحراف شخصیت در خطر استفاده از مواد در دانشجویان

صفحه 1-16
سجاد بشرپور؛ طیبه حسینی کیاسری

3.

تفاوت‌های جنسیتی در سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی سبک‌های عشق‌ورزی دانشجویان

صفحه 17-32
فرشته پورمحسنی کلوری

4.

بهبود تعاملات اجتماعی سه پسر آسپرگر متعاقب تمرین فنون کاتا، پژوهش مورد منفرد

صفحه 33-50
احمدرضا موحدی؛ فاطمه بهرامی؛ زهرا مظاهری؛ محمد مرندی

5.

تحلیل محتوای کتاب‌های «بخوانیم و بنویسیم» پایۀ سوم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی: روش آنتروپی شانون

صفحه 51-62
منیر بهروز؛ جواد حاتمی؛ محمود مهرمحمدی

6.

اثربخشی آموزش‌ شناختی ارتقا بر میزان قربانی‌شدن عاطفی دانش‌آموزان دختر قربانی قلدری دوره دوم متوسطه

صفحه 63-76
عدنان حسینی؛ تورج هاشمی؛ شهرام واحدی؛ کمال اکبری

7.

ارتباط سبک‌های هویت و جهت‌گیری مذهبی با سلامت عمومی دانشجویان

صفحه 77-90
مالک میرهاشمی؛ عاطفه حسین شرقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب