1.

شماره14 متن بهار 95


2.

نوآوری و قالب‌شکنی در شعر شیخ سعدالدین احمد انصاری

صفحه 1-14
نجف جوکار؛ محمد حسین کرمی؛ حبیب الله کاشفی

3.

«تأکید مجاز» و پیوند آن با «ابهام متن»

صفحه 15-26
امیر صالح معصومی؛ محمد خاقانی اصفهانی

4.

حرف شرط «اگر»‌ در دستور زبان فارسی و معادل‌های آن در زبان عربی

صفحه 27-42
سمیه کاظمی نجف آبادی؛ سیدمحمد رضا ابن الرسول؛ منصوره زرکوب

5.

انواع شهرآشوب و کهن ترین شهرآشوب صنفی

صفحه 43-54
بتول مهدوی؛ محمد بهنام فر؛ مصطفی شمس الدینی

6.

سبک شناسی تاریخ بلعمی

صفحه 55-64
علی محمدی آسیابادی؛ سید کاظم موسوی؛ طیبه صابری

7.

تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه‌ای سبکی

صفحه 65-78
سید جواد مرتضایی؛ سید محسن حسینی وردنجانی

8.

ارزیابی آرایه های حروفی در بدیع فارسی از دیدگاه زبان شناسی، آواشناسی و واج شناسی

صفحه 79-100
مرتضی حیدری

9.

بررسی شگردهای ایجاد انسجام در اشعار قیصر امین پور با تکیه بر نظریۀ زبان‌شناسی هالیدی

صفحه 101-118
رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی

10.

غنای قافیه در خسرو و شیرین نظامی

صفحه 119-132
محمدحسین سرداغی؛ ناهید نصرآزادانی

11.

فرمالیسم و شعر اندیشه محور از منظر آثار و دیدگاه‌های طاهره صفارزاده

صفحه 133-148
غلامحسین شریفی ولدانی؛ بهنام رستمی جونقانی

12.

تاریخچه قصاید مصنوع فارسی و معرّفی دو قصیده مصنوع ناشناخته از دو شاعر گمنام

صفحه 149-172
علیرضا شعبانلو

13.

سبک شناسی ‌نفثه المصدور زیدری نسوی

صفحه 173-188
فریدون طهماسبی؛ سولماز مظفری

14.

صُوَر حُسن تعلیل در شعر حافظ

صفحه 204-189
قدرت قاسمی پور؛ پروین گلی زاده

15.

تحلیل وضعیت آغازین در منظومه خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت‎پیکر نظامی

صفحه 205-216
طیبه جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب