1.

سال پنجم، شماره 20، زمستان 1395


2.

اثر منابع کربنی و نیتروژنی بر روی پروفایل اسیدهای چرب قارچ مورتیرلا وینشیا

صفحه 1-8
مینا محمدی نصر؛ ایرج نحوی؛ مهرناز کیهانفر؛ مریم میرباقری

3.

مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های وروتوکسیژن باکتری اشریشیا کلی جدا شده از سبزیجات

صفحه 9-16
مجتبی بنیادیان؛ حمدالله مشتاقی؛ لعیا محمد تقی‌پور

4.

کاربرد طرح مرکب مرکزی چرخش پذیر به منظور بهینه سازی تولید آنزیم آلکالین پروتئاز خارج سلولی توسط سویه جداسازی شده جدید باسیلوس پسودوفیرموس MSB4

صفحه 17-31
ماتیا سادات برهانی؛ زهرا اعتمادی فر؛ عیسی جرجانی

5.

جداسازی و شناسایی مقدماتی ریزجلبک‮ها و سیانوباکترهای بومی لاگون‮های نفتی جزیره خارک‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

صفحه 33-41
مصطفی نوروزی؛ محمد علی آموزگار؛ رضوان رحیمی؛ سید ابوالحسن شاهززاده فاضلی؛ غلامرضا بخشی خانیکی

6.

بررسی فراوانی قارچ‌های آربوسکولار میکوریزا در خاک و ریشه گیاهان دارویی باغ بوعلی سینا در همدان، ایران

صفحه 43-59
علی اکبر صفری سنجانی؛ معصومه الیاسی یگانه

7.

بررسی باکتری‌های تجزیه کننده تانن جداسازی شده از پوست پسته و مدفوع بز تغذیه شده با پوست پسته

صفحه 61-69
آرزو طهمورث پور؛ سیدنورالدین طباطبایی؛ حسین خلخالی؛ ایمانه امینی

8.

ویژگی‌ها و ارزیابی کاتکول اکسیژناز در دوازده باکتری‌ جدا شده از خاک‌های آلوده به نفت در مالزی

صفحه 71-80
آرزو توکلی؛ اینون حمزه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب