1.

سال پنجم، شماره 18، تابستان 1395


2.

تراریختی ریسه‌های قارچ چربی‌ساز alpina Mortierella با استفاده از سیستم تراریختی AMT (Agrobacterium Mediated Transformation)

صفحه 1-10
آیدا جوانمرد؛ فروغ سنجریان؛ زهره حمیدی

3.

همسانه‌سازی ژن پیروات دکربوکسیلاز مؤثر در تولید بیواتانول در باکتری اشرشیا کلای

صفحه 11-28
معصومه زینالی؛ بهمن حسینی؛ سدابه جهانبخش؛ محمود رضا زاد باری؛ میثم طباطبایی

4.

شناسایی، همسانه‌سازی و بررسی ویژگی‌های ژن انتقال‌دهنده هگزوز 6 (HXT6) مخمر ساکارومیسس سرویزیه سویه بومی IBRC-M30069

صفحه 29-40
سولماز عزیزی؛ علیرضا تاری نژاد؛ محمد پاژنگ

5.

تولید آنزیم L-آسپاراژیناز خارج‌سلولی توسط سویه نمک‌دوست، Vibrio sp.

صفحه 41-54
محدیث ذوالفقار؛ محمدعلی آموزگار؛ خسرو خواجه

6.

جداسازی و شناسایی جدایه‌های اروینیای مولد ال-آسپاراژیناز از مزارع سیب‌زمینی

صفحه 55-66
ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی؛ نرجس رمضانی پور

7.

بررسی اثر منابع کربن و نیتروژن بر تولید کاروتنوئیدها در سویه بومی آئورانتیوکیتریوم Ch25

صفحه 67-82
مهدیه اسمی زاده؛ شهریار شاکری؛ محمود ملکی

8.

جداسازی و شناسایی مولکولی سویه‌ای از دیتزیا ماریس مقاوم به اشعه UV و بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی رنگدانه

صفحه 83-94
نرجس زمانیان؛ زهرا اعتمادیفر

9.

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری لاکتوباسیلوس برویس از سرکه بومی

صفحه 95-106
زینب ابراهیمی؛ ابوالقاسم اسماعیلی؛ طوبی السادات احمدی؛ حمید امامی؛ محمد ربانی

10.

تولید بیوفیلم در میان سویه‌های استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس جداسازی‏شده از افراد سالم

صفحه 107-116
فاتح رحیمی؛ محمد رضا عربستانی

11.

جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم‌های فتوتروف قلعه رودخان به‌عنوان یکی از عوامل فرسودگی زیستی

صفحه 117-128
پریسا محمدی؛ پریا غلامی نژاد؛ مرضیه متین فر؛ مهناز قلی پور شهرکی؛ عزت عسگرانی

12.

انتخاب شرایط بهینه تولید بیوپلیمر میکروبی ضدخوردگی از گونه فلاووباکتریوم به‌روش سطح پاسخ (RSM)

صفحه 129-140
مجتبی خانی؛ علی بهرامی؛ محمد داود غفاری

13.

پروتئین‌زدایی میکروبی ضایعات پوسته میگوی پنئوس مرگوئنسیس با هدف جداسازی کیتین

صفحه 141-152
فاطمه صداقت؛ مرتضی یوسف زادی؛ حجت تویسرکانی؛ سهراب نجفی پور

14.

بهینه‌سازی تولید قند زایلیتول توسط یک سویه مخمر کندیدا تروپیکالیس با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 153-168
امید زاهد؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ فرامرز خدائیان

15.

تأثیر یون‌های فلزی بر فعالیت و پایداری آنزیم‌های پیرازین‌آمیداز نوع وحشی و جهش‌یافته

صفحه 169-182
مهرنوش صفرزاده؛ محمد پاژنگ؛ فرامرز مهرنژاد؛ فرحنوش دوستدار؛ نادر چاپارزاده؛ داود ربیعی فرادنبه

16.

عوامل و شدت بیماری پوسیدگی خشک سیب‌زمینی در انبارهای اردبیل و ارزیابی مقاومت ارقام

صفحه 183-202
لیلا خوشنویس؛ احمد روحی بخش؛ صدیقه موسی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب