1.

بررسی تاثیر بام های انعکاسی در کاهش اثر جزیره حرارتی شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

صفحه 1-18
سیدکاظم علوی پناه؛ علی خزایی؛ سیروس هاشمی دره بادامی

2.

تحلیل فضایی استقرار بهینۀ شهرک‌های صنعتی در پیرامون شهرها با بهره‌گیری از مدل‌های تلفیقی بولین و فازی در محیط GIS مطالعه موردی:کلانشهر تبریز

صفحه 19-37
بتول مجیدی خامنه؛ حسن جنگی

3.

تحلیل جایگاه پیرانشهر بر اساس شاخص‌های استراتژی توسعه شهری

صفحه 35-58
ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبداله شیخی؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد

4.

بررسی نقش شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان)

صفحه 59-82
جمال محمدی؛ حمیدرضا وارثی؛ حمیدرضا وارثی؛ جمال محمدی؛ راضیه اکبرزاده شیخ محله

5.

تحلیل فضایی فرایندهای شهرنشینی در منطقه کلان شهری تهران

صفحه 83-102
سید عباس رجایی

6.

ارزیابی مدل مفهومی از عوامل مؤثر بر توانمند سازی توسعه گردشگری (مطالعه موردی:استان آذربایجان غربی)

صفحه 103-120
اسماعیل صفرعلی زاده؛ اسماعیل علی اکبری؛ محمدتقی رهنمایی

7.

بررسی و رتبه بندی علل تأخیر درتملک اراضی پروژه‌های عمرانی مطالعه‌ی موردی: دیدگاه معارضان ملکی بزرگراه‌های شهید بروجردی و آیت‌الله سعیدی شهرداری تهران

صفحه 121-140
سمیرا زیدی زاده؛ هانیه پوشدوز باشی؛ حسین کماسی؛ مینا مهدی زاده شاهی؛ فاطمه دهقانی بزرگ آیادی؛ محمد علی فیض پور

8.

ارزیابی ترجیحات و برآورد تمایل به پرداخت شهروندان اصفهانی به منظور استفاده از هوای پاک: رویکرد مدلسازی انتخاب و مدل لاجیت شرطی

صفحه 141-162
طیبه رحیمی؛ یاشار شیرین خواه؛ سعید صمدی؛ سید پرویز جلیلی کامجو

9.

بررسی الگوی پراکنش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در مقیاس جمعیتی و فضایی و اثرآن بر افزایش نرخ مشارکت در آموزش عالی

صفحه 163-182
افشین درکی

10.

استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی مسأله مکانیابی-تخصیص چندهدفه در محیط GIS (مطالعه موردی: ایستگاههای آتش‌نشانی منطقه 11 شهر تهران)

صفحه 183-202
علی رضا وفایی نژاد؛ سمیرا بلوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب