1.

کیفیت محیط شهری: دیدگاه ادراک محیطی مطالعه موردی محله نارمک منطقه چهار شهرداری تهران

صفحه 1-22
طهمورث بهروزی نیا؛ احمد زنگانه؛ احمد زنگانه؛ مهدی محمودی؛ محمد سلیمانی

2.

تحلیلی بر تخریب باغات و فضاهای سبز شهری در فرایند گسترش شهری مطالعه موردی؛ باغشهر مراغه طی سال‌های 1373-1385

صفحه 23-42
علیرضا جدیدیان؛ راضیه تیموری؛ رسول قربانی

3.

تحلیل کیفیت پیاده‏ روهای شهری با تاکید بر مولفه‏ های سلامت: مطالعه موردی خیابان هفده شهریور مشهد

صفحه 43-66
نونا مسگرانی؛ محمد رحیم رهنما

4.

تحلیلی بر ویژگی‌های اجتماعی– اقتصادی ساکنان مسکن مهر، مطالعه موردی شهرهای شیراز، فیروزآباد، آباده، نورآباد و استهبان

صفحه 67-84
عبدالله حسینی؛ محمد قضایی؛ علی سلطانی؛ سجاد عسکری

5.

مبانی شکل‌گیری بناهای میان‌افزا در بافت‌های تاریخی بر اساس بیانیه‌ها و منشورهای بین‌المللی

صفحه 85-108
حمیدرضا بیگ زاده شهرکی؛ محمد مسعود

6.

بررسی تطبیقی عدالت فضایی در شاخص‌های ایمنی پارک‌های شهری (مطالعه موردی: پارک کوهسنگی و پارک وحدت شهر مشهد)

صفحه 109-126
معصومه حسینی؛ نعیمه ترکمن نیا؛ شهریور روستایی

7.

تعیین جهت بهینه گسترش شهر کرمانشاه با استفاده از AHP و GIS

صفحه 127-142
سجاد پیلوایه؛ حمیدرضا پارسی

8.

تأثیر مشارکت بر نوآوری در شهر تهران: مطالعه پارک علمی و فناوری پردیس

صفحه 143-162
امین ندایی؛ امیدعلی خوارزمی

9.

بررسی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی؛ مطالعه موردی دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان اردستان، استان اصفهان

صفحه 163-182
زهرا سادات کشاورز؛ مهدی ادیبی سده؛ محمد قنبری

10.

مکانیابی پارکینگ طبقاتی چندمنظوره با تأکید بر کاربری پناهگاه با استفاده از GIS و روش تصمیم‌گیری چندمعیارهAHP (مطالعه موردی: منطقه 14 شهرداری تهران)

صفحه 183-204
مجتبی عراقی زاده؛ محمدحسن عطایی؛ مصطفی غضنفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب