1.

پهنه‌بندی شهر تهران بر اساس شاخص‌های اجتماعی جمعیتی مدرنیته

صفحه 1-18
احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ ایرج قاسمی

2.

تعیین معیارهای برنامه ریزی مسکن اقشار کم درآمد و ارزیابی طرح های اجرایی مسکن مهر در شهرهای کوچک

صفحه 19-42
سینا عطایی؛ خلیل حاجی پور

3.

تحلیل فضایی پارک‌های شهری از طریق تلفیق GIS با روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه مطالعه موردی: شهر نورآباد ممسنی

صفحه 43-64
زهرا کمالی فرد؛ محمود قدیری

4.

تحلیل الگوهای رشد هوشمند شهری در مناطق چهارده‌گانه اصفهان بر اساس مدل‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای

صفحه 65-82
اسماعیل صفر علی زاده؛ رباب حسین زاده؛ رضا مختاری

5.

تحلیل و بررسی توسعه پایدار نواحی شهری با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره MADM (مطالعه موردی: شهر کاشان)

صفحه 83-106
مجید احمدی؛ شهرام مهدوی؛ جعفر میرکتولی

6.

تحلیلی بر شاخص‌های پایداری حمل و نقل شهری در ایران

صفحه 107-124
سعید امانپور؛ مرتضی نعمتی؛ هادی علیزاده

7.

تبیین عوامل موثر بر الگوی سفر شهروندان با استفاده از رویکرد توسعه حمل و نقل محور (نمونه پژوهشی مرکز شهر سنندج)

صفحه 125-148
محمدحامد عبدی؛ هوشمند علیزاده

8.

میزان برخورداری زنان از سیستم حمل و نقل درون شهری(نمونه موردی:منطقه 6 تهران)

صفحه 149-168
کرامت اله زیاری؛ نعیمه ترکمن نیا

9.

تحلیل عوامل زمینه ساز مدیریت مشارکتی در کلانشهر مشهد

صفحه 169-188
غلامرضا عباس زاده؛ اکرم مهرورز؛ محمدرحیم رهنما

10.

ارائه روشی نوین برای مدلسازی تناسب اراضی مسکونی با استفاده از روش‌های تصمیم گیری گروهی فازی OWA و IOWA: مطالعه موردی ناحیه کرمانشاه

صفحه 189-212
محمد کریمی؛ محمد طالعی؛ علی طالع جنکانلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب