1.

تولید سفرهای درون شهری و تاثیرپذیری از تنوع کاربری زمین، نمونه موردی چهار محدوده مسکونی در شهر شیراز

صفحه 1-16
حسن ایزدی؛ علی سلطانی؛ علی سلطانی؛ عبدالرضا پاکشیر؛ عبدالرضا پاکشیر؛ طیبه سقاپور؛ علی سلطانی

2.

الگوی تطبیقی گسترش فقر در شهر کرمانشاه در دوره 85-1375

صفحه 17-40
اکبر اصغری‌زمانی؛ شهریور روستایی؛ محسن احدنژاد؛ محسن احدنژاد؛ شهریور روستایی؛ علیرضا زنگنه

3.

مدیریت پسماندهای جامد شهری، گامی در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر زنجان

صفحه 41-60
میرنجف موسوی؛ مسعود تقوایی؛ مسعود تقوایی؛ میرنجف موسوی؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد؛ حکیمه قنبری

4.

بررسی رابطه بین ویژگی‌های فردی زنان و مشارکت آنان در فرایند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب – شهرستان مشهد)

صفحه 61-78
جعفر جوان؛ علی‌اکبر عنابستانی؛ سحر احمدزاده

5.

قابلیت‌ها و تنگناه‌های توسعه محور شرق در شرایط امروز ایران و منطقه

صفحه 79-100
محمد اسکندری‌ثانی؛ تقی طاوسی؛ محمود حسین‌زاده‌کرمانی

6.

مهاجرت، تحرک سکونتی و ساخت اجتماعی – فضایی شهر سبزوار

صفحه 101-118
داود سمیعی‌پور؛ یعقوب زنگنه

7.

امکان‌سنجی بکارگیری رهیافت‌های توانمندسازی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی ناحیه گلشهر مشهد

صفحه 119-134
نادر زالی؛ نادر زالی؛ عیسی پیری؛ علی‌اکبر تقیلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب