1.

سنجش عدالت فضایی یکپارچه خدمات عمومی شهری براساس توزیع جمعیت، قابلیت دسترسی و کارایی در شهر یاسوج

صفحه 1-22
هاشم داداش‌پور؛ فرامرز رستمی

2.

سطح بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS و AHP

صفحه 23-40
علی شماعی؛ علی شماعی؛ جعفر موسی‌وند

3.

مکان‌یابی بهینه پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهران)

صفحه 41-60
مهناز شجاع‌عراقی؛ سیمین تولایی؛ پرویز ضیائیان

4.

بررسی آثار یخچالی کواترنر و تأثیر آن بر عدم شکل‌گیری مدنیت و سکونتگاه مهم شهری در دشت آسپاس

صفحه 61-80
ابوالقاسم امیراحمدی؛ اکبر Maghsodi؛ طیبه احمدی

5.

مدل تحلیلی برنامه‌ریزی تولید سفر و حمل و نقل هوایی در کشور

صفحه 81-94
عیسی ابراهیم‌زاده؛ محسن سقایی؛ الهام ایزدفر؛ نجمه ایزدفر

6.

نقش برنامه‌ریزی حمل و نقل بر اصلاح بافت کالبدی منطقه 8 تهران با استفاده از الگوی تحلیل SWOT

صفحه 95-110
حسن حکمت‌نیا

7.

تبیین جامعه شناختی کارکرد پارک‌های شهری(مطالعه موردی پارک‌های شهر اصفهان)

صفحه 111-134
رسول ربانی؛ جواد نظری؛ مرضیه مختاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب