1.

بررسی ارزش زمانی پول در زنجیره‌ی تأمین تحت برنامه‌ی مدیریت موجودی توسط فروشنده

صفحه 1-20
مصطفی پارسا؛ ناصر ملاوردی اصفهانی؛ رضا توکلی مقدم؛ احمد کمالی

2.

به کارگیری رویکرد تلفیقیQFD فازی و TOPSIS در انتخاب تأمین‏ کننده

صفحه 21-40
زینب صاحبی؛ هایده متقی؛ محمد رضا شجاعی

3.

کاربرد رویکرد فازی- استوار در مکان یابی تسهیلات با هدف حداقل کردن هزینه‌های حمل و نقل و سوخت

صفحه 41-54
حسن حسینی نسب؛ احسان ایزد پناهی

4.

کاربرد مساله اندازه انباشته چند سطحی با در نظر گرفتن موجودی تخریب شدنی و هزینه‏ های دفع

صفحه 55-78
محمود وحدانی؛ اردشیر دولتی

5.

سنجش کیفیت خدمات داخلی سازمان با استفاده از رویکرد تلفیقی ماتریس کنترل عملکرد و مدل اهمیت-رضایت (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‏ای یزد)

صفحه 79-94
سعید پیرو؛ غلامرضا بردبار

6.

ارائه زمان‏بندی واکنشی برای مسأله کارگاه باز با تمرکز بر موعد تحویل کارها

صفحه 95-112
نعمت اله تقی نژاد؛ هادی ناصری؛ فرزانه خلیلی گودرزی؛ فاطمه طالشیان جلودار

7.

اولویت‏بندی عوامل موثر در عملکرد یک پرتابه با تلفیق روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و طراحی آزمایش های تاگوچی مطالعه موردی:صنایع منتخب هوا فضا

صفحه 113-128
صابررضا بهرامی؛ سروش آوخ؛ مهدی کرباسیان

8.

رویکرد جدیدی برای در نظر گرفتن عامل دارای نقش دوگانه در مسئله‌ی انتخاب تأمین کننده: DEA با مرزهای کارآ و ناکارآ

صفحه 129-144
حسین عزیزی؛ اکبر جعفری شاعر لر؛ رضا فرضی‌پور صائن

9.

مدیریت سرمایه فکری و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی کارکنان در گروه خودرو‌سازی سایپا

صفحه 145-164
محمود غلامی کرین؛ سعید عبدالمنافی؛ حسین عظیمی

10.

تعیین ضریب عملکرد در زمان‌سنجی با کرنومتر به کمک منطق فازی

صفحه 165-176
حمیدرضا دزفولیان؛ پروانه سموئی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب