1.

ارزیابی فرآیند ساخت هواپیمای کوچک با رویکرد اختیارات حقیقی

صفحه 20-1
عیسی نخعی کمال آبادی؛ اسماعیل صابری؛ مهدی محمدزاده؛ محسن صادق عمل نیک

2.

پایش تغییرپذیری فرآیندهای چند مشخصه وصفی و متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 36-21
امیرحسین امیری؛ محمد رضا ملکی؛ محمد هادی دورودیان

3.

ارائه یک مدل برنامه‌ریزی سفارشات موجودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: صنایع فولاد آلیاژی)

صفحه 56-37
مهدی نخعی ن‍ژاد؛ نسیم نهاوندی؛ محمد اقدسی؛ حسام الدین ذگردی

4.

زمان‏بندی پروژه با داده‌های فازی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید

صفحه 74-67
حسینعلی حسن پور؛ حمزه دانش پایه؛ محمد امیرخان

5.

ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه و تک زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی

صفحه 92-75
مهدی ابزری؛ مهدی خلیلی؛ حمید جمشیدی؛ احمد داداشپور

6.

بررسی و حل مدل پویا برای مساله مکان‌یابی میانه محور با تخصیص چندگانه

صفحه 108-93
مهدی بشیری؛ خسرو حمیدیان

7.

مدل سازی ساختاری تفسیریِ عوامل مؤثر بر انتخاب همکار در زنجیره تأمین چابک

صفحه 128-109
لعیا الفت؛ آرش شهریاری نیا

8.

بهینه‌سازی درآمد هتل در حالت وجود تقاضای قطعی و غیرقطعی با درنظر گرفتن لغو درخواست و عدم حضور میهمان

صفحه 144-129
سعیده کتابی؛ مهسا قندهاری؛ مسعود احمدی

9.

به کارگیری تکنیک‏های تاپسیس فازی وDEA فازی به منظور اولویت‏بندی و انتخاب قابلیت‏های چابکی سازمان

صفحه 160-145
مجید اسماعیلیان؛ بهنام مولوی

10.

تعیین و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زنجیره‌تأمین‌سبز با استفاده از رویکرد تحلیل‌مسیر

صفحه 178-161
سیده اسما حسینی؛ سیدجواد ایرانبان؛ سید جواد میرجهان مرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب