1.

توسعه یک مدل برنامه‌ریزی چند هدفه عدد صحیح جهت تخصیص کارکنان به موقعیت های شغلی

صفحه 1-20
مهدی سیف برقی؛ راحله یزدانی فرد

2.

ارائه یک مدل CLSC غیرقطعی با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و ε-Constraint

صفحه 21-38
راشد صحرائیان؛ علیرضا طاهری مقدم

3.

بکارگیری سیستمهای دینامیکی جهت تحلیل تأثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمان

صفحه 39-52
محمد دهقانی سریزدی؛ محمد صالح اولیاء

4.

ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان برون مرزی با تاکید بر شاخص‌های ریسک

صفحه 53-70
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی

5.

بررسی ارتباط یادگیری سازمانی و نوآوری از دیدگاه سیستم دینامیکی در مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

صفحه 71-92
سمیه علوی؛ بهروز ارباب شیرانی؛ احسان اسفندیاری

6.

مدل ساختاری عوامل ارگونومیک مؤثر بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت

صفحه 93-112
حسین غصنفری؛ مرضیه بابائیان پور؛ محمد مهدی مصطفوی

7.

وزن دهی معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها در رویکرد کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش ترکیبی ارزش شاپلی و بولزای

صفحه 113-124
محمد حسن کامفیروزی؛ میثم جعفری اسکندری؛ علیرضا علی احمدی؛ نیر فردوسی

8.

اندازه‌گیری کارایی برند بانک‌های خصوصی اصفهان بر مبنای رضایت و وفاداری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

صفحه 125-142
آرش شاهین؛ علی صنایعی؛ محمد صادق رضایی

9.

مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابت‌پذیری درشرکت‌های خودروسازی ایران

صفحه 143-164
امیرمحمد فکورثقیه؛ لعیا الفت؛ کامران فیضی؛ مقصود امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب