1.

شماره 13متن کامل پاییز و زمستان94


2.

جلد13


3.

سبک شناسی مقامات همدانی و حریری براساس سبک شناسی آماری بوزیمان

صفحه 1-14
حامد صدقی؛ مرتضی زارع برمی

4.

دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده

صفحه 15-30
فاطمه مدرسی؛ فرشته رستمی

5.

مقایسه واژه‌های مشتق و مرکب زبان فارسی به لحاظ نوع فرآیند واجی

صفحه 31-42
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ فاطمه شاوردی شهرکی

6.

تبیین نظریۀ ادبی انوری ابیوردی

صفحه 43-70
فاطمه حکیما؛ ناصر محسنی نیا

7.

توصیف و نقد دستوری مجموعه کتاب های آموزش فارسی به فارسی جامعه المصطفی العالمیه

صفحه 71-86
نفیسه رئیسی؛ محسن محمدی فشارکی

8.

الگوی شناور در ساخت جمله‏ های مرکّب با توجه به کاربرد زمان افعال

صفحه 87-108
محمود مهرآوران

9.

زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق

صفحه 109-126
نداسادات مصطفوی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ مریم نافلی

10.

بررسی نمودهای هنجارگریزی در «خوان هشتم» و راز ماندگاری این شعر

صفحه 127-138
صغری سلمانی نژاد مهرآبادی

11.

سبک مرثیه های خاقانی

صفحه 139-156
علیرضا شانظری

12.

کارکرد ممیز خاص در صفت شمارشی مرکب؛ ویژگی ممتاز سبک بیدل

صفحه 157-168
الیاس نورایی؛ زهرا منصوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب