1.

شماره10 متن بهار و تابستان 93


2.

انعکاس فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

صفحه 1-34
یوسف عزیزیان؛ تقی پورنامداریان

3.

تحلیل نوعی تداخل زمانی در متون روایی قدیم

صفحه 35-44
محمود براتی خوانساری؛ حسن زیاری؛ امیر ضیغمی

4.

فرضیّه تعلّق «نوفل» در لیلی‌ و مجنون به‌ گروه عیّاران و فتیان

صفحه 45-60
میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدّم؛ ابراهیم استاجی؛ عباس محمدیان

5.

«از توارد تا سرقت ادبی»

صفحه 61-70
سید جواد مرتضایی

6.

دو شاعر با یک تخلص، عرشی یزدی و عرشی اکبر آبادی

صفحه 71-80
احمدرضا یلمه ها

7.

سبک شناسی رسایل خواجه عبدالله انصاری

صفحه 81-96
تقی اجیه؛ آزاده پوده

8.

ریخت شناسی قصّه های غزلیّات عطّار

صفحه 97-114
علی گراوند

9.

شیوه‌های روایت سینمایی در غزل امروز

صفحه 115-130
محسن محمدی فشارکی؛ پانته آ صفائی

10.

رده‌بندی و آسیب‌‌شناسی پژوهش‌های سبک‌شناسی فارسی و راه‌حل‌های پیشنهادی

صفحه 131-142
مریم درپر

11.

پدیدارشناسی غنا در اشعا نظامی و امیرخسرو (با تکیه بر لیلی و مجنون)

صفحه 143-156
سیده زیبا بهروز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب