1.

شماره8 متن بهار و تابستان 92


2.

جلد8


3.

پژوهشی در شخصیت‌های داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد

صفحه 1-18
قدمعلی سرّامی؛ محمّد حسن مقیسه

4.

بررسی دیدگاه‌های فیلسوفان مسلمان دربارة وزن و قافیه (با تکیه بر آثار ارسطو، فارابی، ابن رشد، ابن سینا، بغدادی، خواجه نصیر و قرطاجنی)

صفحه 19-34
سید مهدی زرقانی

5.

نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین‌پور

صفحه 35-52
کبری روشنفکر؛ حسینعلی قبادی؛ مرتضی زارع برمی

6.

بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه

صفحه 53-68
علی محمّدی؛ انتصار پرستگاری

7.

بررسی عنصر موسیقی در آثار منثور قرن پنجم و ششم (با تأکید بر آثار فارسی احمد غزالی)

صفحه 69-80
عبداللّه حسن زاده میرعلی؛ لیلا شامانی

8.

زبانه‌ای از زبان نظامی

صفحه 81-96
حیدر علی دهمرده

9.

روند تاریخی و بازنگری معنایی التفات بلاغی

صفحه 97-122
عبداللّه رادمرد؛ هما رحمانی

10.

فنّاوری در زبان امروز (جستاری در تأثیر تکنولوژی بر شعر احمد عزیزی)

صفحه 123-140
مریم شعبانزاده

11.

بررسی لام جحود در قرآن و برابریابی فارسی آن

صفحه 141-154
رضا شکرانی؛ زهره کیانی

12.

بازشناسی کهن ‎الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه

صفحه 155-168
طیبه جعفری؛ زینب چوقادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب