1.

شماره 4متن بهار و تابستان90


2.

جلد4


3.

تلفیق احساسات ناهمگون و متضاد (گروتسک) در طنز و مطایبه (نمونة مورد مطالعه: کاریکلماتورهای پرویز شاپور)

صفحه 1-20
فاطمه تسلیم جهرمی؛ یحیی طالبیان

4.

نگاهی دیگر به جناس

صفحه 21-28
ناهید طهرانی ثابت؛ تقی پورنامداریان

5.

شکست روایی و شیوه‌های بازگشت به داستان در مثنوی

صفحه 29-46
سمیرا بامشکی؛ ابوالقاسم قوام

6.

دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه

صفحه 47-62
عباس جاهدجاه؛ لیلا رضایی

7.

مقایسه سبکی اقتفاهای صائب از حافظ

صفحه 63-74
علی حیدری؛ قاسم صحرایی؛ پروانه مؤمن نیا

8.

درآمدی بر سبک شناسی آثار ظهیری سمرقندی

صفحه 75-92
مختار کمیلی

9.

سبک‌شناسی داستان‌های کوتاه ابوالقاسم پاینده (با تکیه بر کتاب‌های دفاع از ملانصرالدین، مرده‌کشان جوزان و ظلمات عدالت)

صفحه 93-112
محمدرضا نصر اصفهانی؛ مولود طلایی

10.

تحلیل دو واژه و ترکیب ساختگی در فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع

صفحه 113-122
مجید منصوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب