1.

جلد و صفحات اول (سال چهارم، شماره 13)


2.

کنترل‏ زیستی‏ علف‏ هرز‏ پیچک‏ صحرایی Convolvulus arvensis با‏ استفاده‏ از پروتئین‏ نوترکیب‏ Nep1‏ حاصل‏ از Fusarium oxysporum‏

صفحه 1-10
جواد حامدی؛ حمید مقیمی؛ الهام رضازاده؛ علی محمد لطیفی؛ ضرغام سپهری زاده

3.

بررسی آثار بازدارندگی ترکیبات فورفورال و هیدروکسی متیل فورال در طی فرآیند تخمیر بر روی رشد و بازده اتانول تولیدی توسط مخمر ساکارومایسس سرویسیه

صفحه 11-24
مسعود حاتمی منش؛ حبیب الله یونسی؛ نادر بهرامی فر

4.

ردیابی ژن‏ های مولد انتروتوکسین در ایزوله‏ های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ناگت مرغ در استان اصفهان به روش PCR

صفحه 25-34
هاجر مداحی؛ ابراهیم رحیمی؛ محمد جلالی

5.

اثر روغن زیتون با خلوص متفاوت بر روی تولید لیپاز مخمر یارروویا لیپولیتیکا

صفحه 35-42
فرشاد درویشی؛ برومند حسینی

6.

ارزیابی آثار مهاری عصاره‏ های گیاه گز (Tamarix hispida) بر فرم منفرد و بیوفیلمی 6 باکتری پاتوژن

صفحه 43-56
زینب محسنی پور؛ مهدی حسن شاهیان

7.

جداسازی پروتئین لایه سطحی کالوباکتر و کریستالیزاسیون آن به روی سطوح صاف

صفحه 57-66
ندا حبیبی؛ طیبه ظهرابی

8.

بهینه‏ سازی فرآیند حذف زیستی کافئین توسط سلول‏ های رویشی سویه بومی مخمری ساکارومایسس سرویزیه با استفاده از روش تحلیلی تاگوچی

صفحه 67-82
مراحم آشنگرف؛ مسعود حیدری زاده؛ مریم برچلویی

9.

استفاده از لجن فعال به‌عنوان مکمل در محیط‌ کشت تولید اتانول

صفحه 83-92
حمزه ایمانی؛ اعظم جیحانی پور؛ محمد علی اسداللهی

10.

بررسی امکان ایجاد تغییر در جوامع باکتریایی دستگاه گوارش ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) با استفاده از پربیوتیک مخمری

صفحه 93-104
رودابه روفچایی؛ سید حسین حسینی فر؛ منیره فیید

11.

اثر تغییر ترکیبات محیط کشت و عامل‏های محیطی در الگوی رشد و تشکیل بیوفیلم توسط Mycobacterium marinum CCUG 20998

صفحه 105-116
اعظم شیدادوست؛ محمد فائزی قاسمی؛ خسرو عیسی زاده

12.

جداسازی و شناسایی باکتری‏ های مولد بیوپلیمر پلی‏ هیدروکسی‏ آلکانوآت از خاک‏ های آلوده به نفت منطقه مسجد سلیمان و بهینه‏ سازی شرایط تولید

صفحه 117-128
فرشید کفیل زاده؛ ارمغان پرتو؛ حسین معتمدی

13.

جداسازی و شناسایی مولکولی کلستریدیوم بای فرمانتانس از برکه‏ های بی‏ هوازی تصفیه‏ خانه فاضلاب

صفحه 129-138
مجید مقبلی؛ محمد رضا شفاعتی

14.

جداسازی لاکتوباسیلوس پلانتاروم از ارقام مختلف زیتون بومی ایران و بررسی فعالیت ضد میکروبی آن بر دو باکتری بیماری ‏زای خانواده انتروباکتریاسه

صفحه 139-160
زرین دخت امامی؛ الهام خلیلیان؛ مائده شاه سنایی

15.

شناسایی ژن متالوبتالاکتاماز blaSPM-1 در سویه‏ های مقاوم به ایمی‏پنم سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری بیمارستان ‏های شهر اصفهان

صفحه 161-170
منصور صدیقی؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ حمید واعظ؛ محسن موقوفه ای؛ شیما هادی فر؛ گلفام عریان؛ جمشید فقری

16.

تثبیت باسیلوس در بید‏های آلژینات کلسیم برای حذف فلز نیکل

صفحه 171-180
سلمان احمدی اسب چین؛ ناصر جعفری؛ حسنا مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب