1.

صفحات اول (سال دوم، شماره 5)

صفحه 0-1

2.

بهینه سازی تولید میکروبی صمغ زانتان توسط زانتاموناس کمپستریس با استفاده از نشاسته هیدرولیز شده

صفحه 1-10
وحید نیک نژاد؛ محمد علی اسدالهی؛ داود بی ریا؛ اکرم زمانی

3.

اثر متابولیت‌های لاکتوباسیل‌های جدا شده از ماست‌های بو‌‌می استان چهار‌محال و بختیاری ‌علیه باکتری‏های بیماری‌زا‌

صفحه 11-20
سمیرا ابراهیمی علویجه؛ محمد رضا محزونیه؛ محسن مبینی دهکردی

4.

بررسی حساسیت ایزوله ‏های محیطی و بالینی مایکوباکتریوم‏های غیرتوبرکلوز شهر اصفهان به سیپروفلوکساسین با استفاده از روش آگار دایلوشن

صفحه 21-26
فاطمه السادات زرکش اصفهانی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ نیما بهادر؛ شراره مقیم؛ نفیسه السادات حسینی؛ هادی رضایی یزدی؛ طوبی ردایی

5.

جداسازی و شناسایی مولکولی یک سویه جدید از Microbacterium resistens، قادر به تحمل شرایط سخت

صفحه 27-42
محمود غلامی؛ زهرا اعتمادی فر

6.

بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره استونی و متانولی چند گونه گلسنگ استان ایلام

صفحه 43-50
طاهره ولدبیگی؛ حسین مرادی

7.

مطالعه باکتری‏‏های اندوفیتیک جداشده از گیاه سویا و نقش آن‏ها در کنترل برخی قارچ‏‏های بیماری‏زا‏ی گیاهی

صفحه 51-60
یاسمین خطیری؛ نیما بهادر؛ حمیدرضا پردلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب