1.

شماره کامل مجله متن شناسی ادب فارسی شماره 21 بهار 1393


2.

سیمای پیامبر اکرم (ص) به عنوان «انسان کامل» و «کمال انسانی» در خمسه نظامی گنجوی

صفحه 1-24
سعید قاسمی پرشکوه؛ عباسعلی وفائی

3.

بازتاب حیرت خیام در ادبیات فارسی

صفحه 25-40
قدمعلی سرامی؛ پروین رضایی

4.

نقد تصحیح خمسۀ نظامی به کوشش بصیرمژدهی، در مقایسه با نسخه‌های مصحَّح وحید دستگردی و مسکو

صفحه 41-60
حمیدرضا شایگان فر

5.

رویکرد تحلیلی به عناصر داستانی سندبادنامه

صفحه 61-76
محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ اکرم عارفی

6.

بازشناسی و معرفی تذکره ناشناخته «معارف العارفین»

صفحه 77-88
محمدابراهیم ایرج پور

7.

تبیین و تایید نظر استاد زرین کوب درباره داستان شاه و کنیزک

صفحه 89-110
محمدرضا حسنی جلیلیان

8.

نقد کهن الگویی ریشه‌های دوگانه‌انگاری اسطوره‌ای در شاهنامه فردوسی

صفحه 111-130
رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب